DTOMB

https://hojaworld.com
Chồng bạn say sỉn suốt ngày, công việc bỏ bê, đã có ngay giải pháp. Bạn bị Viêm gan lâu năm, đây là sản phẩm giúp bạn Nhiễm HIV nay đã có thuốc chữa trị
Bạn khổ sở vì yếu sinh lý, đã có giải pháp Thoái hóa cột sống nay không còn là nổi lo

What do you get when you combine eight instruments, four different languages, a handful of hilarious jokes, amazing high energy and a man who has traveled the globe?

Dan Duguay… better known as Dan the One Man Band!

Dan has been performing his unique musical/comedy show around the planet for 15 years. Although he can perform in both English and French, Dan can also sing songs in Spanish and Japanese while simultaneously playing guitar, drum, cymbals, tambourine, harmonica, kazoo, egg shaker, and bells. Between songs, he tells jokes and stories of “the band” and it’s travels around the world.

Also an accomplished song writer, Dan released his debut recording “appreciate that” and continues to perform original material as well as crowd favorites.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *