Đối với đàn ông, testosterone là nhiên liệu để bộ máy sinh sản hoạt động, nên khi bị thiếu hụt sẽ gây ảnh hưởng lớn...