Nước muối có rất nhiều công dụng trong cuộc sống như sát khuẩn rất tốt hoặc có vài ý kiến cho rằng uống nước muối...