Do một số các tác động bên ngoài mà căn bệnh mất ngủ đang là tình trạng nguy cấp đáng được quan tâm với mọi...